PDF to Word Converter có thể dễ dàng chuyển đổi PDF thành tập tin Word . Sau đó bạn có thể xem nó với phần mềm Microsoft Office. Phần mềm này hỗ trợ các phiên bản Microsoft Office 2010, 2007, 2003. Bạn có thể chỉ định bất cứ trang nào bạn muốn chuyển đổi.PDF to Word Converter có thể giữ lại văn bản, hình ảnh, và cách bố trí trong tài liệu word.link download PDF to Word Converter 3.0 full