Total Uninstall là một phần mềm hãng thứ 3 cho phép bạn tháo gỡ sạch, an toàn các phần mềm ứng dụng khỏi máy tính mà không cần đến tính năng tháo gỡ của hãng đó. Thiết kế đơn giản, thực hiện nhanh, an toàn,… đó là những điểm nỗi bật của Total Uninstall.

Một số tính năng của Total Uninstall 5.10.1

· Màn hình cài đặt thay đổi của Registry và hệ thống tập tin
· Hoàn toàn và triệt để gỡ bỏ cài đặt các ứng dụng theo dõi
Thống kê thay đổi được phát hiện
Cấu hình người sử dụng quan điểm của những thay đổi đã được phát hiện
· Dễ dàng duyệt giữa các ứng dụng theo dõi
Đại lý thông báo các chương trình chạy cài đặt đang chạy
Thực hiện tìm kiếm phát hiện những thay đổi
· Cấu hình quét hồ sơ và gỡ bỏ cài đặt hồ sơ
· Chia sẻ tập tin dll xử lý
· Xuất khẩu txt danh sách ứng dụng theo dõi, cây thay đổi và gỡ bỏ cài đặt đăng nhập
· In phát hiện thay đổi
· Full Unicode hỗ trợ (nếu có)
Ngôn ngữ hổ trợ: tiếng Anh, tiếng Pháp, Ý, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Hy Lạp, Ba Lan, Nga, Séc, Hungary, Rumani, Hàn Quốc, Serbia, Croatia.
Những điểm mới của phiên bản này:

· Dịch Một số cập nhật
Đóng ứng dụng ngắn thời gian.
· Những cải tiến trong phân tích cài đặt.
· Cải thiện trong danh sách các chương trình cài đặt

link download Total Uninstall Pro 5.10.1 full http://letitbit.net/download/89877.8....10.1.rar.html