Đây là phần mềm chuyên dùng để viết tiếng Trung.
Các bạn có thể download tại đây
Chúc các bạn học tập tốt.