Phần mềm miễn phí này không chỉ đơn thuần trang điểm cho desktop của bạn mà nó còn biến đổi desktop của bạn thành một desktop ba chiều. Hơn thế nữa, các đối tượng trên desktop sẽ trở thành các đối tượng hữu hình mà bạn có thể quay,chuyển hay thậm chí có thể thực hiện các hành động khác. Chúng tương tác cứ như là các đối tượng trong thế giới thật; có trọng lượng và kích thước vật lý và hành vi kèm theo. Cho ví dụ, khi bạn ném một đối tượng nào đó vào đối tượng khác, các mục sẽ bị va chạm, đổ vỡ, trượt hay kêu leng keng.

link download Real Desktop Light 1.68-662-"> </a></div>
<div style="width:300px; float:left;"> <b><a href="/xem-bai-viet/Can-tien-em-Ipod-touch-gen-3-8G-95-SP31165.aspx" style="float:left; margin-left:4px;"> Cần tiễn em Ipod touch gen 3 8G 95% </a>
</b></div>


</div>
</td>
<td align=right width="170px">
<span style="color:Red; font-weight:bold"> 2,100,000VNĐ
</span>
</td>
<td align=center width="140px">
<span style="font-size:10px;white-space:nowrap ">

</span>
</td>
<td align=center width="70px"><span>
17/8
</span>
</td>
</tr></table>

</li>


<li>
<table style="width:100%"><tr>
<td width=*>
<div style="width:410px; float:left; overflow:hidden; white-space:nowrap">
<div style="width:100px; float:left;"><a href="/xem-danh-muc/-DM671.aspx" style="float:left; color: