Những hiện tượng kỳ lạ này đã phá hủy các công trình mà con người đã mất hàng năm, thậm chí hàng chục đến hàng trăm năm để xây dựng. Nhưng cho đến nay, mặc dù đã xảy ra rất nhiều lần nhưng nguyên nhân và cơ chế gây ra các hố địa ngục vẫn còn là câu hỏi chưa có câu trả lời.


Hố địa ngục ở Guatemala.
Rất nhiều con đường đã bị "lủng".
Bỗng dưng bị... nuốt.
Phá hủy nhiều nhà cửa....
Lí do vì sao có những hiện tượng này vẫn còn là một câu hỏi lớn.
Những hố khổng lồ trong tự nhiên.
Những thay đổi kinh hoàng trong một đêm...