Aquarium Real Life 5 1,0Đây là tiết kiệm 5 của "Aquarium Real Life" nối tiếp. Xác thực, thực sự quay cá, không có hình ảnh động. 3 lớn san hô và cỏ mọc xanh tường khu vực sáng tác trên nền của bộ phim. Không chỉ các cá luôn luôn chuyển động, ut san hô cũng có. sự phản xạ ánh sáng đẹp của ánh sáng được thể hiện dòng chảy nhẹ nhàng của nước Yêu cầu:. Windows 98 hoặc mới hơn, 256 MB bộ nhớ, tốc độ CPU 2Gh, WMV hỗ trợ (media), HD miễn phí không gian 100 Mb Có gì mới trong phiên bản này: giá
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1361