Liên hệ: Ms.Hồng Vân - HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070
Để giúp các cơ quan quản lý nhà nước, lãnh đạo các trường học và đặc biệt là đội ngũ nhà giáo kịp thời nắm bắt được các chính sách mới nhất của nhà nước về chế độ tiền lương, phụ cấp thâm niên, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phụ cấp khác... Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách
HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO”.
Những năm qua, đội ngũ các thế hệ nhà giáo Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong việc phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Trong bối cảnh mới của đất nước, lực lượng giáo viên tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ trẻ, các nhân tài của đất nước, góp phần quan trọng xây dựng con người Việt Nam năng động, sáng tạo trong thời đại mới.
Nhằm động viên, khuyến khích nhà giáo gắn bó với nghề, tạo điều kiện để các nhà giáo yên tâm và dành tâm huyết hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, thu hút người giỏi vào làm việc trong ngành, đồng thời cũng giữ nhà giáo ở lại trong ngành để phụng sự sự nghiệp trồng người. Chính phủ đã ban hành NĐ số 54/2011/NĐ-CP ngày 4-7-2011 Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; theo đó thì nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên. Về mức phụ cấp: nhà giáo đủ 5 năm giảng dạy, giáo dục được tính hưởng mức phụ cấp thâm niên bằng 5% của mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung; từ các năm sau trở đi, phụ cấp thâm niên mỗi năm được tính thêm 1%. Bên cạnh đó, Chính phủ còn ban hành nhiều quy định mới khác như: NĐ số 57/2011/NĐ-CP ngày 7-7-2011 về chế độ phụ cấp công vụ; TTLT số 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT ngày 6-6-2011 quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; TTLT số 04/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 6-5-2011 h/ dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01-5-2011 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xa hội và đơn vị sự nghiệp; QĐ số 466/QĐ-BHXH ngày 19-4-2011 quy trình giám định bảo hiểm y tế…
Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Quy định mới nhất về mức lương tối thiểu chung đối với đơn vị sự nghiệp;
Phần II. Quy định về bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức;
Phần III. Quy định mới nhất về chế độ phụ cấp thâm niên, trợ cấp khó khăn đối với nhà giáo;
Phần IV. Quy định về xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức;
Phần V. Quy định mới nhất về chế độ làm việc đối với nhà giáo;
Phần VI. Quy định mới nhất về chế độ bảo hiểm xã hội đối với nhà giáo;
Phần VII. Quy định mới nhất về chế độ bảo hiểm y tế đối với nhà giáo.
Sách dày 496 trang khổ 20x28 in giấy trắng đẹp. In xong và nộp lưu chiểu 07/2011.
Giá: 298.000đ. (Có hóa đơn)
GIAO TẬN NƠI
Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms.Hồng Vân
Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam
ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM
ĐT: 08 66515070 DĐ: 0909880382