Liên hệ: Ms.Hồng Vân - HP: 0909 880 382 - Tel: 08.66515070
HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT DOANH NGHIỆP 2011- CƠ CHẾ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, THUẾ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP Mới Nhất
Quản lý hoạt động kinh doanh và điều hành doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả là mối quan tâm lớn của các nhà doanh nghiệp. Vừa qua, nhiều văn bản mới về lĩnh vực nói trên được ban hành như: Thông tư 92/2011/TT-BTC ngày 23-6-2011 Hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30-3-2011; Thông tư 78/2011/TT-BTC ngày 8-6-2011 Hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của người lao động từ nguồn thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp; quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng của doanh nghiệp; Thông tư 52/2011/TT-BTC ngày 22-4-2011 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 6-4-2011 về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011; Thông tư 34/2011/TT-BTC ngày 14-3-2011 Sửa đổi Thông tư số 228/2009/TT-BTC Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi tại doanh nghiệp; Thông tư 87/2011/TT-BTC ngày 17-6-2011 Hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011 theo Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 10-3-2011 của Thủ tướng Chính phủ;...

Nội dung cuốn sách gồm có các phần quan trọng sau:
Phần thứ nhất: Những quy định chung;
Phần thứ hai: Các quy định mới hướng dẫn chi tiết thi hành Luật doanh nghiệp;
Phần thứ ba: Quy định mới về quản lý kinh doanh, in ấn, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ;
Phần thứ tư: Các quy định mới về quản lý tài chính doanh nghiệp;
Phần thứ năm: Quy định mới về chính sách thuế liên quan đến các doanh nghiệp;
Phần thứ sáu: Quy định mới về lao động tiền lương;
Phần thứ bảy: Chính sách mới hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.
Cuốn sách là một tài liệu quý và thiết thực cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, các giám đốc, doanh nhân trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.
Sách dày 500 trang khổ 20x28 in giấy trắng đẹp. In xong và nộp lưu chiểu 07/2011.
Giá: 299.000đ. (Có hóa đơn)
GIAO TẬN NƠI
Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms.Hồng Vân
Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam
ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM
ĐT: 08 66515070 DĐ: 0909880382