Ai cũng biết IDM là trình download mạnh nhất hiện nay, không cần phải nói thêm nữa.
Điều bất tiện là IDM check key rất gắt gao và nó lại thường xuyên update bản mới. Vì thế, tuy crack nó dễ (kiếm trên google có đầy công cụ), nhưng mỗi lần nó update lại phải crack lại, rất là mệt mỏi.
Tuy nhiên, thực hiện theo cách dưới đây, bạn sẽ dùng IDM thoải con gà mái:
Ý tưởng:
Dùng key thật của IDM (đã backlist hay chưa không cần quan tâm) để đăng ký sau khi ngắt kết nối internet đến trang đăng ký và trang chủ của IDM. IDM ko thể check key được nên bạn có thể dùng thoải mái mà không sợ bị báo lỗi key.
Cách làm:
- Download và cài đặt IDM 5.18.
- Dùng Notepad mở tập tin hosts tại địa chỉ C:\WINDOWS\system32\drivers\etc (với C:\ là ổ chứa HĐH)
- Thêm vào tập tin host này 4 dòng sau rồi lưu lại.
Code:
207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com
127.0.0.1 internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com
- Đăng ký IDM với Key và First Name, Last Name và E-Mail bất kỳ và chọn 1 key dưới đây điền vào:
Code:
JATBV-A1J5C-L1K5Y-ZKPBV
K55AH-9YES5-ACWRM-JBJ20
0XRPQ-LI940-JQN4R-VSS59
QMPGJ-IOK5F-5GS0W-VYF0C
Bây giờ thì bạn đã có thể thoải mái sử dụng IDM rồi.
Chú ý: Thực hiện theo cách này bạn ko thể truy cập vào trang chủ của IDM bằng trình duyệt để download phiên bản mới được và IDM cũng ko thể tự động update . Để update khi IDM có phiên bản mới bạn có thể download qua các site chia sẻ file khác, sau đó cài đặt bằng tay.