Mình cần bán con vọc chà vácòn nhỏ màu đen bạn nào quan tâm liên hệ mình , con vật này còn nhỏ làm kiểng củng đep lắm
.
http://www.nonglamdong.com/voocchava.bmp
có nhu cầu liên hệ mình :0909130687