Rubik's Cube 1.1.0Đây là trò chơi Rubik Cube các cổ điển của. Trong trò chơi này có một khối gồm 27 khối (9 khối trên gương mặt mỗi người), bạn cần phải xoay các hàng của các khối cho đến khi màu sắc của các khối trong từng khuôn mặt đều giống nhau. Một thủ thuật sẽ được cung cấp cho bạn biết làm thế nào để chơi game này Yêu cầu:. NET Framework 2.0
. download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/786