Máy in của Apprentice 8.1.17.1
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1167