Thưở còn "ngây thơ"

Khi yêu...

Cưa cẩm


Ghen tuông và chiến tranh


Thất tìnhXì-tai:


..và gia nhập làng xã hội đen
và vẫn luôn là trẻ con