Sản phẩm phần mềm IT-SOFT là hệ thống quản lý mạng kết cấu khối, đa tầng được thiết kế theo nguyên tắc hệ thống mở trên môi trường Windows và ngôn ngữ .NET, CSDL SQL Server2000 của hãng Microsoft. Với các công cụ tinh xảo về phát triển giao diện đồ họa, IT-SOFT trở thành phần mềm thân thiện dễ học, dễ sử dụng nhất hiện nay và có khả năng cung cấp phong phú các báo cáo phân tích.
Với sản phẩm IT-SOFT, và dịch vụ sau bán hàng IT JSC có thể tự hào nhận được sự khen ngợi của khách hàng khi nói rằng: "Đã lựa chọn đúng sản phẩm và đối tác cần thiết cho doanh nghiệp của mình". Với nhiều gara đã sử dụng phần mềm it soft như: gara Long Vũ, Newway, Việt hùng, ô tô Việt Nam, Minh hoàng, Hyundai service…

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA SẢN PHẨM
Cập nhật chứng từ dịch vụ
Cảnh báo lịch hẹn ( hẹn ngày, về việc, tên khách, tên xe, loại xe…)
Báo giá ( ngày chứng từ, số chứng từ, khách hàng, số xe, model…)
Thẻ yêu cầu dịch vụ( số thẻ, ngày lập, mã khách hàng, tên khách hàng, số xe, ngày vào…)
Duyệt yêu cầu dịch vụ, duyệt báo giá.
Phiếu giao việc (số thẻ, ngày lập, mã khách hàng,tên KH, số xe, ngày vào..)
Sổ theo dõi lịch hẹn dịch vụ.
Cập nhật chứng từ kho
Phiếu đặt hàng( ngày đặt hàng, số chứng từ,số yêu cầu, nhà cung cấp, mô tả…)
Phiếu nhập vật tư.
Phiếu xuất vật tư
Tổng hợp vật tư.
Quản lý danh mục
Danh mục nhóm khách hàng( số TT, tên nhóm, mã nhóm, cấp nhóm..)

Quản lý danh mục khách hàng(Mã khách hang,Tên khách,ngày tháng năm sinh, số tài khoản, tên ngân hàng, địa chỉ,điện thoại, mã số thuế, khách hàng của.., mô tả,email,biển số xe,hạn thanh toán ...)
Quản lý danh mục nhà cung cấp(Tên nhà cung cấp,địa chỉ,điện thoại,email,hạn thanh toán …)
Quản lý danh mục kho hàng(Kho xe,kho phụ tùng,kho dầu nhớt …)
Quản lý danh mục hàng hóa vật tư(Mã xe ‘biển số,số khung,số máy’,mã phụ tùng,mã vật tư,đơn vị tính,lô,hạn sử dụng,tài khoản …)
Quản lý danh mục giá bán,giá mua đối với từng phụ tùng hàng hóa,vật tư,nhóm vật tư,khách hàng,nhóm khách hàng.( tỷ giá, tiền tệ)
Quản lý các hình thức khuyến mãi,chiết khấu cho đại lý cấp 1,2(Tỉ lệ khuyến mãi,hình thức khuyến mãi(tiền,sản phẩm),thời gian khuyến mãi,ngân sách khuyến mãi,hàng trưng bày …)

Quản lý đơn đặt hàng

Cập nhật các đơn đặt hàng(Ngày đặt,khách hàng,nhân viên,mặt hàng,số lượng …)
Báo cáo tiến độ đơn hàng.
Báo cáo dự báo kho hàng.

Quản lý mua hàng

Cập nhật số liệu khi mua hàng,nhập khẩu xe,phụ tùng(ngày mua,nhà cung cấp,mặt hàng,số lượng,kho nhập,đơn giá,hình thức khuyến mãi,chiết khấu,thuế suất ..vv..)
Báo cáo công nợ nhà cung cấp nếu mua nợ
Báo cáo số tiền đã trả nhà cung cấp
Báo cáo hàng nhập mua(theo ngày,nhà cung cấp,vật tư,kho …)
Báo cáo số lượng được khuyễn mãi,chiết khấu khi mua
Báo cáo phân tích mua hàng theo mặt hàng,nhà cung cấp,thời gian
…vv… và các báo cáo theo yêu cầu của quý khách.
Quản lý bán hàng và bảo dưỡng sửa chữa

Cập nhật số liệu khi lập phiếu sửa chữa bảo dưỡng(Phụ tùng bán,dầu bán,công sửa chữa …)
Báo cáo công nợ khách hàng nếu bán chịu
Báo cáo số tiền đã thu của khách hàng.
Báo cáo tình hình sửa chữa bảo dưỡng xe.
Báo cáo bán hàng(theo ngày,khách hàng,hàng hóa vật tư,kho …)
Báo cáo số lượng được khuyễn mãi,chiết khấu khi bán.
Báo cáo phân tích bán hàng theo mặt hàng,khách hàng,thời gian
…vv… và các báo cáo theo yêu cầu của quý khách.

Quản lý hàng tồn kho(được liên kết với quản lý bán hàng,mua hàng)

Quản lý phụ tùng hàng hóa nhập mua,xuất bán.
Báo cáo hàng nhập,xuất kho theo từng kho.
Báo cáo tổng hợp hàng nhập xuất,tồn theo kho,vật tư hàng hóa,từng ngày

Các báo cáo quản lý

Báo cáo xe nhập theo từng chủng loại xe, từng ngày, từng khoảng thời gian do người dùng tự chọn.
Thông tin xe bán ra và nhập vào
Báo cáo phụ tùng xuất bán khi sửa chữa
Báo cáo doanh thu sửa chữa bảo dưỡng và doanh thu bán phụ tùng
Sổ theo dõi bảo hành
Sổ theo dõi bảo dưỡng(cho biết xe nào đến kỳ bảo dưỡng,bảo hành để liên hệ với khách hàng đến bảo hành bảo dưỡng)
Báo cáo quản lý thông tin từng khách hàng(số lần bảo hành bảo dưỡng xe tại gara) để từ đó có những chính sách khuyến mãi áp dụng cho các khách hàng trung thành.
Quản lý chi tiết thông tin khách hàng(số điện thoại,biển số xe,nhật ký bảo hành bảo dưỡng xe của khách tại gara)
Báo cáo nhật ký thu chi hàng ngày,bất cứ khoảng thời gian nào
Báo cáo tình hình công nợ phải thu, phải trả của 1 hoặc nhiều đối tượng khách hàng.
Báo cáo tồn kho phụ tùng,hàng hóa(các mặt hàng nào còn hay hết để có chính sách nhập thêm hoặc giảm mua)

Quản lý tài chính(doanh nghiệp sử dụng cho cả quản lý kế toán)

Cập nhật các phiếu thu,chi,thu qua ngân hàng,chi qua ngân hàng.
Quản lý tiền mặt,tiền gửi.
Quản lý quỹ.
Quản lý nhật ký thu,chi,tạm ứng ..vv..
Đối với mua bán hàng
Quản lý thu tiền bán hàng
Quản lý chi tiền mua hàng
Quản lý công nợ còn phải thu của khách hàng
Quản lý công nợ còn phải trả nhà cung cấp
Biên bản đối chiếu công nợ của khách hàng, nhà cung cấp.
Báo cáo tài chính theo quyết định 48,15
Bảng cân đối tài khoản
Bảng cân đối kế toán
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo thuế đầu ra,đầu vào(có thể kết xuất sang hệ thống kê khai thuế)
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo thuyết minh tài chính.

Ngoài ra hệ thống có thể tích hợp thêm module sản xuất tính giá thành đối với doanh nghiệp sản xuất,quản lý tài sản cố định.

Với phương châm phục vụ theo yêu cầu quý khách,mọi yêu cầu đặc thù nhằm đáp ứng cho hoạt động kinh doanh của quý khách sẽ được chúng tôi đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng.Xin chân thành cảm ơn!
- Hãy đến với công ty cổ phần công nghệ phần mềm IT Soft bạn sẽ được tư vấn,trợ giúp cung cấp bản dùng thử sản phẩm phần mềm tốt nhất


Công ty CP Công nghệ Thông tin - IT JSC
Ms: Vũ Thu Gấm
Mobile : 0984716661
Email : vuthugam11@gmail.com
YahooNick : itsoftpro (online liên tục)
Add : 1209 - 17 T10 - Trung Hòa Nhân Chính - Hà Nội
http://www.itjsc.com.vn/