Bản tự học phiên âm sẽ giúp bạn học tiếng trung tốt hơn.
Download tại đây
Chúc các bạn học tốt nhé !!!