Ngày an toàn thông tin Việt Nam 2009
Ngày an toàn thông tin Việt Nam 2009Click this bar to view the full image.

Sự kiện do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính (VNCERT) đồng tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ TT&TT.

Nội dung chính của Ngày an toàn thông tin năm nay bao gồm: hội thảo và triển lãm an toàn thông tin (ATTT); cuộc thi ATTT dành cho sinh viên; bình chọn sản phẩm ATTT được người dùng yêu thích nhất trong năm; công bố khảo sát hiện trạng ATTT trong các Sở TT&TT, trung tâm thông tin các Bộ, ngành và hàng trăm tổ chức, doanh nghiệp từ cuối năm 2008 đến nay.

Trong đó, phần hội thảo với tham luận của các chuyên gia trong nước và quốc tế như Vinaphone, Mobifone, BKAV, ngân hàng Agribank, Vietcombank, Symantec, CheckPoint, EnTrust… sẽ tập trung vào hai nội dung: ATTT trong hệ thống tài chính ngân hàng và An toàn mạng Viễn thông, phòng chống virus tin học.

Ngày an toàn thông tin được coi là diễn đàn gặp gỡ giao lưu cho các tổ chức, doanh nghiệp, các chuyên gia trong lĩnh vực An toàn thông tin của Việt Nam và quốc tế, đây còn là nơi để các bên tham gia có dịp trao đổi với lãnh đạo Bộ, ngành liên quan, chia sẻ nhận thức, kinh nghiệm trong việc hoạch định chính sách cũng như bàn thảo các giải pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi phát triển ứng dụng ATTT, sản phẩm, công nghệ mới.

Theo An Ninh Thu Đo
nguồn alogsm