TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tụ do – Hạnh phúc

Số : 1052/ĐHĐL-ĐT Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2011
Kính gửi: Trường trung cấp nghề GTVT Thăng Long
Trường Đại học Điện lực đã nhận được công văn só 35 GTVTTL, ngày 13 tháng 6 ăm 2011 của Trường Trung cấp nghề GTVT Thăng Long về việc đề nghị trường Đại học Điện lực phối hợp tổ chức quản lý , đào tạo.

  • Căn cứ vào kế hoạch và chỉ tiêu đào tạo năm 2011 của nhà trường, Trường Đại học Điện lực đồng ý đặt tại Cơ sở đào tạo của Quý trường các lớp học sau đây của Trường Đại học Điện lực:

STT
Ngành đào tạo
Hệ Đào tạo
Số lượng
1
Kế toán
Liên thông từ Cao đẳng nghề lên Đại học hệ chính quy
60 chỉ tiêu
2
Công nghệ thông tin
60 chỉ tiêu

2. Thời gian ôn tâp: Cuối tháng 7, đầu tháng 8 năm 2011
3. Thời giant hi: Dự kiến vào tháng 9 năm 2011
4. Địa điểm ôn thi và thi : Tại trường Trung cấp GTVT Thăng Long.
* Địa điểm Đông ngạc, Từ Liêm, Hà Nội
5. Lệ phí: 1.000.000đ ( Bao gồm: Lệ phí thi và ôn thi )
Trường Đại học Điện lực ủy quyền cho Trường Trung cấp nghề GTVT Thăng Long tiến hành thu lệ phí ôn thi, lệ phí thi và chuyển nộp về Trường Đại học Điện lực theo quy định.
6. Sau khi có kết quả thi liên thông, đối với các em sinh viên tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề sẽ học chuyển đổi ( các môn học chuyển đổi theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo của Trường Đại học Điện lực )
Đề nghị Trường Trung cấp nghề GTVT Thăng Long phối hợp thực hiện trên cơ sở tuân thủ các Quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo và thực hiện đúng các cam kết đối với Trường Đại học Điện lực.

PHÒNG TUYỂN SINH & HỢP TÁC ĐÀO TẠO :
Đ/c: Số 235 – Đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy - Hà Nội.
(Cổng trường Đại Học Điện Lực)
Điện thoại: 04.66831356
Hotline: 0986.130.568
Website: Tuyensinhlienthong.edu.vn