Xem phim 3D đầu tiên tại Bình Dương chỉ có 24.000 đ và đặc biệt là kèm một ly sinh tố ... Chi tiết: click http://bookdeal.vn/trang-chu/san-pham/chi-tiet/132.htm