Phần mềm quản lý nhân sự
Giải pháp tổng thể trong lĩnh vực quản lý nhân sự, tiền lương. Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp, đặc biệt phát huy tính hiệu quả đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn. MOS đưa ra giải pháp này nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có số lượng cán bộ công nhân viên lớn, có quy trình tính lương phức tạp giúp phòng nhân sự giảm thiểu khối lượng công việc đồng thời tăng năng xuất lao động cho doanh nghiệp...

Để có thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và được tư vấn xin vui lòng liên hệ :
Công ty Cổ Phần Giải Pháp Quản Lý Trực Tuyến ATO
Địa chỉ : Số 3 - Ngõ 52/19 - Quan Nhân - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Email : info@vietmos.com
Điện thoại: (84-4) 3 5558 745 - (84-4) 3 5558 561
Fax : (84-4) 3 5558 745
Website : http://www.vietmos.com
Kinh doanh
Nguyễn Thị Vân : 01696.821.143 – Email : vannt@vietmos.com
Hỗ trợ kỹ thuật
Nguyễn Thế Thật : 0984.24.51.77 – Email : thatnt@vietmos.com