Cần ngay một source web bán hàng online di động, có ngay đây các pác ạ, giao diện thì không giống 100% nhưng về bố cục và chức năng thì giống 100%.

Live demo:


Cách cài: Upload thư mục osc lên host vào CHMOD 777 file configure.php trong
+include
+admin
+admin/include

có 3 file configure.php trong 3 thư mục đó. sau đó cài giống forum vbb .
Sau khi cài xong nhớ CHMOD lại các file configure.php lại như cũ

Có tất cả file PSD cho bạn chỉnh sửa trong thư mục sources.Pass giải nén:

codethietkeweb.com