BẢN CÀI ĐẶT.RAR

HOẶC BỘ 3 BẢN FULL Ở ĐÂYƯu điểm: coppy tốc độ maximum với file đơn
Khuyết điểm: chậm với file nén nhiều file con (.rar...)