PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO, BÁN HÀNG & KẾ TOÁN DÀNH CHO NHÀ PHÂN PHỐI

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO VÀ BÁN HÀNG:

HỆ THỐNG:

1. Đăng ký người sử dụng:
- Cho phép đăng ký nhiều người sử dụng
- Phân quyền sử dụng linh hoạt ( quản lý, kinh doanh, kế toán …), mật khẩu bảo mật.

2. Đặt ngày xử lý/ thay đổi người sử dụng :
- Cho phép đặt ngày xử lý và thay đổi người sử dụng linh hoạt.

3. Nhận/ chuyển số liệu kế toán
- Cho phép nhận số liệu từ chương trình kế toán chuyển qua (số liệu công nợ, định mức công nợ)
- Chức năng thay đổi người sử dụng linh hoạt.

4. Thoát khỏi chương trình.

II.DANH MỤC:

1.Danh mục hàng hóa
- Quản lý, thêm mới hoặc cập nhật hàng hóa (Mã nhóm hàng, Tên nhóm hàng, Mã hàng hóa, Tên hàng hóa, Giá vốn, Thuế, Giá bán, date sử dụng ,…)

- Phân nhóm, phân loại tìm kiếm, cập nhật thay đổi thông tin dễ dàng và chính xác.

2. Danh mục khách hàng
- Theo dõi quản lý người mua hàng nhà cung cấp ( khu vực, kênh phân phối, Mã khách hàng tên khách hàng địa chỉ, số điện thoại, nhân viên kinh doanh phụ trách …)

- Phân khu vực, kênh phân phối , khách hàng, tìm kiếm, chọn dễ dàng.

3. Danh mục nhà cung cấp
- Theo dõi nhà cung cấp (thông tin nhà cung cấp, sản phẩm cung cấp, định mức công nợ cho phép …)

4.Nhân viên kinh doanh
- Theo dõi danh bạ nhân viên (Mã nhân viên, Tên, địa chỉ, số điện thoại, khu vực phụ trách, khách hàng phụ trách , …)
- Thành tích, doanh số bán hàng, công nợ, khen thưởng, …

III. KHO HÀNG HÓA :


 1. Nhập / Xuất kho hàng hóa
 2. Lập phiếu nhập kho hàng hóa
 3. Lập phiếu xuất kho hàng hóa
 4. Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo bình quân gia quyền
 5. Đặt hàng/ xuất phiếu đặt hàng
 6. Cho phép đặt hàng theo đơn đặt hàng
 7. Kiểm soát số lượng đặt hàng tối đa bằng số lượng hàng tồn kho
 8. Lập phiếu xuất số lượng theo đơn đặt hàng
 9. Áp dụng phương pháp FiFo theo date hàng
 10. Báo cáo nhập xuất tồn kho kế toán
 11. Báo cáo nhập xuất tồn tổng hợp theo thời gian ( tháng, quý, năm)
 12. Báo cáo nhập xuất tồn theo nhà cung cấp
 13. Báo cáo nhập xuất tồn theo ngành hàng, chi tiết hàng hóa.
 14. Báo cáo nhập xuất tồn kho kinh doanh
 15. Báo cáo nhập xuất tồn kho tại thời điểm đặt hàng
 16. Báo cáo date hàng hóa tồn kho
 17. Báo cáo số liệu tồn kho theo ngành hàng, chi tiết hàng hóa.

IV. BÁO CÁO BÁN HÀNG:


 1. Báo cáo bán hàng tổng hợp
 2. Tổng hợp báo cáo bán hàng theo thời gian ( ngày, tháng, quý, năm)
 3. Báo cáo bán hàng theo khách hàng
 4. Tổng hợp báo cáo bán hàng chi tiết theo dõi từng khách hàng ngày theo thời gian ( ngày, tháng, quý, năm)
 5. Báo cáo bán hàng theo nhân viên kinh doanh
 6. Tổng hợp báo cáo bán hàng chi tiết theo theo từng nhân viên kinh doanh ( ngày, tháng, quý, năm)
 7. Theo dõi doanh thu, hoa hồng, chính sách thưởng chi tiết theo nhân viên kinh doanh
 8. Báo cáo bán hàng theo ngành hành
 9. Tổng hợp báo cáo bán hàng theo ngành hàng, kênh phân phối theo thời gian ( ngày, tháng, quý, năm)

V. BÁO CÁO QUẢN TRỊ:


 1. Báo cáo kết quả kinh doanh
 2. Tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh theo thời gian ( tháng, quý, năm)
 3. Báo cáo kết quả kinh doanh theo ngành hàng, khu vực, kênh phân phối
 4. Báo cáo vòng quay hàng tồn kho
 5. Báo cáo số vòng quay hàng tồn kho tổng hợp và chi tiết theo hàng tồn kho ( tháng, quý, năm )
 6. Số ngày tồn kho tổng hợp và chi tiết cho từng hàng hóa tồn kho.
 7. Báo cáo thống kê
 8. Thống kê chi tiết hàng tồn kho ( nhiều nhất, ít nhất …)
 9. Thống kê doanh số bán theo ngành hàng, khu vực, kênh phân phối (nhiều nhất, ít nhất, …)
 10. Báo cáo chương trình khuyến mãi
 11. Hình thức thực hiện chương trình khuyến mãi
 12. Thời gian thực hiện, đối tượng áp dụng…
 13. Báo cáo số liệu, thống kê kết quả thực hiện chương trình khuyến mãi.

Lưu ý: Với Phần mềm quản lý kho và bán hàng, để hỗ trợ sử dụng nhanh và chính xác cần thiết bị đọc mã vạch hỗ trợ ( nhập kho, xuất kho, bán hàng…)

PHẦN MỀM KẾ TOÁN :


 • Phần mềm kế toán doanh nghiệp Accounting VS2.0 được thiết kế mở, mềm dẻo, linh hoạt, dễ dàng bổ sung và hiệu chỉnh các chức năng, bảng biểu báo cáo cho phù hợp yêu cầu sử dụng của doanh nghiệp cũng như sự thay đổi khách quan của chế độ tài chính kế toán trong tương lai.
 • Thiết kế tuân thủ chặt chẽ chế độ kế toán mới nhất. Đầy đủ các phần hành kế toán trong doanh nghiệp mang tính quy trình tránh sự trùng lắp công việc giữa các phòng ban như cập nhật phiếu nhập, phiếu xuất ở phòng vật tư, cập nhật hóa đơn ở phòng kinh doanh, ... số liệu được đưa về phòng kế toán kiểm tra và hạch toán lên sổ cái.
 • Tuân thủ các chuẩn mực mới nhất của Bộ Tài chính (Quyết định 15 và Thông tư 60)
 • Xuất chuyển dữ liệu ra Excel, chuyển dữ liệu vào chương trình báo cáo thuế HHKK của Tổng cục thuế.
 • Chuyển dữ liệu và nhận dữ liệu liên kết với phần mềm quản lý kho và bán hàng.


Các phân hệ nghiệp vụ:


 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán tiền mặt và tiền gửi ngân hàng
 • Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
 • Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
 • Kế toán hàng tồn kho
 • Kế toán TSCĐ
 • Kế toán CCLĐ
 • Báo cáo các khoản mục phí
 • Kế toán giá vốn hàng bán
 • Báo cáo thuế
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Báo cáo phân tích, quản trị.

...::: LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ TỐT NHẤT! :::...

Nguyễn Hải Nam
Hotline:


Many Thanks & Best regards!

Địa chỉ: 12/4 TL38, P.Thạnh Lộc, Q.12, Tp.HCM
Điện thoại: 08 66 75 09 39
MST: 0309868747
Website: www.vietsolutions.com.vn