Giao diện :Tính năng : Lấy bài viết từ forum khác về forum mình, phù hợp với những forum mới mở cần lượng bài viết ban đầu. Tạo bài viết mới lạ mõi ngày.

Mục đích : Tạo lượng bài viết hằng ngày cho box, tạo không khí post bài sôi động, cạnh tranh nằm trên top, kích thích thành viên vì thấy rằng diễn đàn đang rất tấp nập.

  1. Cho phép lấy tất cả các trang của chuyên mục
  2. Cho phép lấy 1 lượng bài tuỳ ý
  3. Cho phép add link nguồn khi cần
  4. Lấy được cả link ẩn
  5. Remove được code chuyển link
  6. Tự động add địa điểm (refix) khi post bài
  7. Cho phép chọn bài nào post, bài nào bỏ (bỏ những bài nội quy của diễn đàn hoặc ko mong muốn post)
  8. Cho phép thay đổi tiêu đề bài Post
  9. Thay đổi user post bài cho phong phú
  10. Lưu lại nhật ký để không post trùng bài cho những lần post sau.

Video demo :
http://www.youtube.com/watch?v=RvgGo4CYshY

Giá bán : 1.500.000 VND

Xin liên hệ : A
Hậu Admin site http://choacong.com
DT : 0908808806
Yahoo : choacong@yahoo.com

Demo qua team cho xem trước. Thank.

Tags : autoup, autopost, autoreg, autosendmail, autosendinbox, autoleech, post bai tu dong, up tin tu dong.