các ACE up bài quản cáo nen up 1 bài 1 nội dung đúng vào 1 bõ phù họp là ok rồi.những bài up có 1 nội dung mà up nhiều bài là sai qui đinh xẽ bị xóa bớt mà không cần thông báo.
CHÚC ACE MUA MAY BÁN ĐẮC.