Phần mềm Quản lý Nhà hàng - Quán bar - Cafe, Karaoke, Bida

Phần mềm hỗ trợ bán hàng cho các nhà hàng - quán bar - cafe hoặc các dịch vụ tính giờ như Karaoke, bida

Bán hàng :
* Quản lý danh mục thực đơn
* Quản lý nhiều bảng giá bán hàng theo yêu cầu của người dùng (Ban ngày, buổi tối, ngày lễ, có ca nhạc hay không ...)
* Bán hàng tại quầy thu ngân, theo dõi bàn, tính tiền và in phiếu bán hàng với các chức năng như: chuyển bàn, ghép bàn, quản lý khách VIP, giảm giá - khuyến mãi. Hỗ trợ in thanh toán nhiều bàn chung một phiếu; theo dõi sơ đồ bàn
* Hỗ trợ nhiều mẫu mã in phiếu tính tiền, có thể sử dụng các máy in Laser hoặc máy in bill chuyên dụng. Quản lý máy in, hỗ trợ in đặt món cho nhà bếp
* Hệ thống được bảo mật, phân quyền theo người sử dụng. Người quản trị có toàn quyền với dữ liệu hệ thống, người bán hàng có thể có quyền can thiệp vào bảng giá hàng hóa hoặc chỉ có một chức năng bán hàng và báo cáo doanh thu
* Thống kê báo cáo trong ngày hoặc theo một khoảng thời gian nhất định
* Có khả năng tùy biến các chế độ sử dụng (có hay không VAT, phí phục vụ, chế độ giảm giá), tùy biến mẫu in
Cấu hình tối thiểu :
* Máy tính PC sử dụng MS Windows từ phiên bản 2000 trở lên, 10 MB đĩa cứng tối thiểu để cài đặt phần mềm ban đầu
* Máy in laser hoặc in bill chuyên dụng để in phiếu bán lẻ, báo cáo