Phần mềm quản lý Kinh doanh xe gắn máy

Phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý kinh doanh xe gắn máy, sử dụng trên mạng nội bộ với cơ sở dữ liệu MS SQL Server

Phân quyền sử dụng theo tài khoản người dùng

Quản lý danh mục hệ thống: danh mục các loại xe, màu sơn, thông số kỹ thuật, giá cả, kho hàng. Giá bán có thể sửa đổi trực tiếp khi thỏa thuận với khách hàng

Theo dõi quá trình kinh doanh:
+ Ứng tiền nhập xe cho nhà cung cấp, theo dõi quá trình nhập xe, số khung số máy và hồ sơ kèm theo
+ Bán xe, làm thủ tục và theo dõi nợ, in ấn phiếu biên nhận; hỗ trợ các thao tác nghiệp vụ như trả xe, đổi xe, chuyển kho
+ Theo dõi các kho hàng, quản lý chi tiết theo từng hồ sơ xe
+ Quản lý hồ sơ khách hàng theo địa bàn (hộ khẩu)

Thiết lập và in ấn các báo cáo phục vụ kinh doanh

Công cụ tiện ích :
+ Sử dụng cùng với phần mềm quản lý kho để quản lý kho phụ tùng, theo dõi bảo trì, bảo hành và dịch vụ kỹ thuật xe máy
+ Khả năng giao tiếp dữ liệu với các ứng dụng khác: dữ liệu kinh doanh có thể trao đổi với các phần mềm ứng dụng khác thông qua MS Windows Clipboard
+ Khả năng tùy biến các bảng dữ liệu theo yêu cầu: sắp xếp dữ liệu, lọc, che ẩn các cột và các hàng, tìm kiếm thông tin nhanh …

Cấu hình tối thiểu :
* Máy tính PC sử dụng MS Windows từ phiên bản 2000 trở lên, 10 MB đĩa cứng tối thiểu để cài đặt phần mềm ban đầu
* Cần máy chủ dữ liệu cài đặt MS SQL 2000 hoặc 2005
* Tương thích với các loại thiết bị đọc mã vạch qua cổng PS/2 hoặc USB
* Máy in laser hoặc in bill chuyên dụng để in phiếu bán lẻ; máy in laser hoặc máy in kim để in ấn các báo cáo