:-(Có anh nào rành về vụ này chỉ em với.Máy em xài win XP và xai chương trình đóng băng deep freeze6. Khi tháo băng ra để update phiên bản game volam thì nó bị lỗi ko cho đóng lại hay gỡ bỏ nữa. Và game volam cũng hết chơi dc.chạy phiên bản thì cũng hiện ra cửa sổ chạy bình thường nhưng khi vào chơi thì biến mất không thấy cửa sổ để chơi nữa.Em fomat hết ổ cứng và cài lại win.Xong tình trạng cũng y như cũ ko chơi dc.
Kiếm hết mấy diễn đàn tin học cũng có người bị giống em mà hok ai chỉ hết
sợ thiếu 1 file nào đó cũng chạy ra tiệm copy file volam về ma cũng vậy.Po tay giờ hok biết làm sao hết.