kể từ ngày 06-10-2009 mình sẽ update hàng ngày sách báo tin học cho anh em, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía các bạn. Thanks all