Có mấy tờ tiền mới để dành được nèLô 10 tờ tam hoa

Thích tờ này nhất

Ai đổi + thêm phí sưu tầm cũng ok ^^