Con người tạo ra những khối đá cân bằng thật đáng kinh ngạc :