Côn trùng cắn phá thực vật, bạn thấy và nghe hoài, nhưng thực vật "bắt" côn trùng "ăn" thì bạn có nghe qua chưa ?

Những loài cây bắt mồi do sống trong vùng đất nghèo dinh dưỡng nên đã buộc phải tiến hóa để bắt côn trùng, nhằm mục đích "bồi bổ cơ thể"

Để dụ khỉ được mấy em côn trùng, thì ngoài mật ngọt ra, màu sắc cũng giữ vai trò quan trọng.

(to be continue)