Đầu tiên:Từ từ thôi anh ơi...

Oh, Sh!t...

Chúc anh em vui vẻ...