Ngồi buồn không biết làm gì lục lại thấy có một mớ khoảng 20 hình desktop background dành cho ngày tết, share với các bác cho nó đỏ quanh năm!

Các bác download tại đây: http://www.mediafire.com/?iz2re0yqq2n

Vài hình đại diện: