Trèo tường xem trộm

Ruồi chân dài.

"Tớ muốn hắt xì quá!"Có đủ các thói xấu.
"Mốt mới nhất đấy" Xếp hàng nhảy cầu.