Body art hình con cá. Phải nhìn kỹ người xem mới nhận ra đây là nghệ thuật vẽ trên cơ thể.


Hình con báo trên mình người mẫu.


Tác phẩm của Tracy có chiều sâu.
Hình con voi sống động.


Con chim đang tung cánh.