Nhìn hình này nhớ hồi đi đặt lọp quá,mấy bạn thành phố chắc không biết đặt lộp đâu nhỉ

Thời tắm sông nè hic

Mùa nước nổi nè.Cầu khỉ nè

Cánh đồngNhững kỉ niệm đẹp