Nhà không có chuột mới có thể dùng đôi giày này.

Không để ý thì người ta tưởng 2 con cá nằm trên sàn nhà.Một khu sinh thái trên đôi giày.Dẫm lên có thế này đỡ đau chân.Màu xanh chủ đạo.Cho những người hâm mộ PokemonTrái tim tình yêu.