(24h) - Cuối tuần cứ việc xả hơi / Nhưng xả kiểu ấy... hết hơi có ngày● 0h và 14h hàng ngày, BẤM VÀO ĐÂY để xem kho tranh vui Cười 24HHúc vỡ ô tô chẳng phải đùa


Cuối tuần như thế mới ăn thua
Ảnh của bạn bị Remove vì ko phù hợpNghệ thuật là không sợ thị phi


Chụp phong, chụp cảnh, chụp… gỉ gi
Xe đạp lội… cạn ta thi


Khi nào xịt lốp, thung phuy dùng dần
Hẹn hò mà ai cứ lần khân


Đôi xe đứng mãi đã… mỏi chân

May nhờ bức vách dễ gần

Ta ngồi, xe dựa, bẩn quần tí thôi


Poi Hà (24H.COM.VN)