Thoạt nhìn người ta tưởng hai người đang hôn nhau hay một tác phẩm chân dung khổng lồ... nhưng thực chất là các cây phát triển tự nhiên

.

Cây khổng lồ.ốc cây đan xoắn vào nhau.Hình mặt người.Có cả mặt, mũi, miệng nhé.

Chẳng khác nào hai người đang hôn nhau.