Các hình ảnh bạn vừa xem trong buổi khai trương L'USINE, một cửa hiệu chuyên bán thời trang ở TP.HCM.Nguồn AnyArena.com