Mèo xám ngửi ngửi trước miếng mồi. Còn chuột nhắt thì ban đầu co rúm lại.


Nhưng rồi chuột nhắt cũng giơ móng vuốt lên chiến đấu với mèo xám. Và thế là cảnh rượt đuổi như trong phim Tom và Jerry diễn ra thật gay cấn trên sân tuyết.

M
èo chộp lấy chuột, còn chuột thì cố chạy thoát.


Chuột cũng không vừa khi nhảy lên dọa lại mèo