Bài Viết Dự Thi Cuộc Thi King Of SoftwaresCloneDVD 4.5.0.0 (22/09/2009)

CloneDVD là dòng sản phẩm được thiết kế riêng dành cho ổ DVD mang lại cho bạn khả năng tạo bản sao nguyên gốc hoặc có chọn lựa những thành phần cần thiết.Nếu bạn đang sở hữu một ổ ghi DVD thì CloneDVD rất đáng để bạn quan tâm.Cách sử dụng:
  • Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn hãy khởi động chương trình CloneDVD. Ngay tại mục Source, ta chọn mục DVD Video On DVD Drive và cho đĩa DVD cần tạo bản sao. Kế đến bạn hãy nhìn xuống dòng Target và chọn một trong những mục sau:
  • - Dòng DVD Burner: cho phép ta tạo bản sao đĩa DVD trực tiếp. Chỉ sử dụng khi máy tính của bạn có riêng biệt hai đầu đọc và ghi DVD.
  • - Dòng Hard Disk Folder: cho phép ta sao lưu đĩa DVD lên một thư mục trên ổ cứng.
  • - Dòng Image File: cho phép ta tạo một ảnh DVD ảo theo tiêu chuẩn ISO. Tuy nhiên tùy chọn này chỉ họat động trên hệ thống sử dụng bảng định dạng NTFS, không sử dụng được với hệ thống FAT 32 bị sự giới hạn ở dung lượng tối đa 2GB.
  • - Dòng Writable: chọn loại đĩa sử dụng, thông thường là chuẩn DVD-5 với dung lượng 4.7 GB.
Sau đó bạn nhấn Next. CloneDVD sẽ kiểm tra và liệt kê tất cả các thành phần của đĩa DVD gốc. Bạn có thể bỏ bớt các thành phần không cần thiết, sau đó nhấn Next. Cuối cùng là nhấn nút Burn/Copy để chương trình tiến hành công việc đã được hoạch định sẵn.System Requirements:
  • Intel CPU with 350 MHz and MMX, or AMD CPU with 450 MHz and 3Dnow! or higher
  • 64MB RAM or more
  • All DVD-ROM drives, All DVD writer drives
  • Microsoft Windows 98/98SE/ME, Windows NT/2000/2003, Windows XP, Windows Vista
Homepage-Trang ChủSize: 12.9MBDownload Here