Tag&Rename là chương trình biên tập đuôi các file nhạc dễ dàng quản lý tất cả các định dạng âm thanh số phổ biến. Dù chương trình nén nhạc nào mà bạn thích, bạn có thể giữ lại bộ sưu tầm nhạc của bạn bằng Tag&Rename bởi vì nó là chương trình tổ chức, biên tập đuôi duy nhất hỗ trợ hoàn toàn cho các dạng: mp3 (các đuôi ID3v1, ID3v2.2, ID3v2.3 và ID3v2.4), MusePack mpc/mp+ (các đuôi APEv1, APEv2 và ID3v1), Windows Media wma, asf và các file wmv, Ogg Vorbis/Flac/Speex (các chú thích vorbis), Apple iTunes và các file iPod aac (m4a) kể cả mp4, các file không suy giảm m4a và các file có bảo vệ m4p, hầu hết các codec nén và giải nén thông minh (không bị mất thông tin) phổ thông gồm Monkey's Audio, Flac, Wav Pack, Optim Frog, True Audio, Apple, nén thông minh Windows Media và Wav.


Tag&Rename hỗ trợ nhiều loạt đuôi phụ như trong các lời bài hát, bìa nghệ thuật, ước lượng, tính cách, đĩa hát #, phần của 1 biên dịch, an-bum nghệ sĩ, lĩnh vực nhạc cổ điển (Nhà soạn nhạc, nhạc trưởng, v.v...), file liên quan đến URL và vân vân. Dùng Tag&Rename, cho phép bạn:

* Sửa đổi các đuôi các file tùy ý
* Tự động sửa lỗi và hoàn tất các đuôi file gắn với cơ sở dữ liệu trực tuyến
* Hiển thị tựa đề và bìa nghệ thuật từ máy chủ amazon.com
* Lấy các dữ liệu đuôi từ các tên file và các cấu trúc folder của chúng
* Đổi tên các folder và các file nhạc theo thông tin nhạc của chúng theo lô
* Tạo các danh sách chạy
* Xuất thông tin file thành các định dạng CSV, HTML, XML và text và nhiều nữa

Tag&Rename hỗ trợ nhiều file và đuôi tiêu chuẩn theo kiểu dễ hiểu và trực giác, vì vậy bạn có thể làm việc với các dữ liệu nhạc và không phải lo về các bộ codec và các phiên bản tag - Tag&Rename làm tất cả việc đó.

Các tính năng của Tag&Rename:

* Thay đổi các file mp3, ogg, wma, m4a, mp4, flac, ape và wav: dễ dàng đổi tên file từng cái hay toàn bộ thư mục vào 1 lúc, xem trước các thay đổi trước khi thực hiện đổi tên hay khôi phục trở lại như trước, đổi tên folder (kể cả các folder con) chứa các file nhạc của bạn, và tự biên tập tên các file và các folder theo ý thích.

* Bộ biên tập đuôi file bằng tay hoặc nhiều file 1 lúc: chỉnh sửa các đuôi cho các file đơn hay hàng loạt file mp3/wma/ogg/m4a/mp4/ flac/ape, loạt đuôi đầy đủ theo tên file.

* Hỗ trợ Freedb: Lấu thông tin tag cho cả an-bum nhạc trong vài giây dùng máy chủ freedb Internet.

* Nhập dữ liệu album data từ Amazon (kích để xem toàn cỡ)

* Hỗ trợ Amazon.com: tìm và thêm vào thông tin an-bum và bìa nghệ thuật từ các máy chủ amazon.com, amazon.co.uk và amazon.de đến các đuôi file.

* Các chức năng đổi sang hộp Text : chuyển đổi các dạng và in hoa chữ đầu tiên của mỗi từ trong các tên file hoặc các đuôi.

* Hỗ trợ: mp3 (ID3v1, ID3v2.2, ID3v2.3 và ID3v2.4 gồm các đuôi mã hóa theo ANSI, Unicode và UTF8), MusePack mpc/mp+ (APEv1, APEv2 và các đuôi ID3v1), Windows Media wma, asf và các file wmv, Ogg Vorbis/Flac/Speex (các chú thích vorbis), Apple iTunes và các file iPod aac (m4a) bao gồm mp4, m4a nén thông minh và các file được bảo vệ m4p, hầu hết các các bộ codec phổ thông bao gồm Wav, Monkey's Audio, Flac, Wav Pack, Optim Frog, True Audio, Apple và nén thông minh Windows Media.

* Đổi tên folder nhạc theo thông tin của file (kích để xem toàn cỡ)

* Đổi tên các folder bằng âm nhạc tùy theo thông tin các đuôi file.

* Thuật sĩ trợ giúp Tag: có thể đồng bộ dữ liệu đuôi ID3v1 vàID3v2.

* Thuật sĩ Export wizard có thể xuất thông tin nhạc thành các định dạng (csv, xml, html và chữ phân định tab).

* Các danh sách chạy M3u: tạo các danh sách chạy file m3u dùng chức năng Quick Save Playlist.

* Chạy các file nhạc: nghe các file nhạc yêu thích dùng trình chạy nhạc đã cài đặt.

* Hỗ trợ kéo thả các file.

* Hỗ trợ hoàn toàn bảng mã Unicode.

* Các mở rộng cho trình Explorer: Tag&Rename có thể bổ sung vào menu ngữ cảnh của Microsoft Explorer để chúng có thể truy cập Tag&Rename nhanh hơn (kích chuột phải) từ trình quản lý file của Microsoft File Manager.

Tag&Rename 3.5.1

Crack