Một số câu hỏi thường gặp
0. Hướng dẫn cài đặt Forum
1. Cách chỉnh số lượng PM trong Message cho từng nhóm ?
2. Làm sao chỉnh mặc định chế độ WYSIWYG ?
3. Cách set Permission Cho Forums ?
4. Làm sao để hiện chữ ký ?
5. Làm thế nào để chỉnh category title vào giữa ?
6. Nơi Chỉnh Dung Lượng Upload Diễn Đàn?
7. Làm sao để tách Thông Báo trên diễn đàn ?
8. Làm sao để print thread trong Unicode ?
9. Làm sao font size của nick nhỏ hơn ?
10. Làm sao để add một moderator vào một forum ?
11. Làm sao để việt hóa vbb ?
12. Làm sao để xoá members chưa hoàn thành việc đăng ký ?
13. Cách tạo Category ?
14. Làm sao để tạo màu cho members online ?
15. Làm sao để add một logo nhỏ ở dưới cùng trang ?
16. Làm sao tắt chế độ Awaiting Moderation ?
17. Làm sao để dời vị trí của file Attachment ?
18. Làm sao để bỏ phần email notifications ?
19. Làm sao để cài đặt skin vbb ?
20. Làm sao để xóa skin của vbb ?
21. Tại sao vbb không tự động đăng nhập ?
22. Làm sao để bật Quick Reply ?
23. Làm sao để việt hóa chức năng Quick Reply ?
24. Làm sao để chèn biểu tượng trước tên mỗi chuyên mục ?
25. Làm sao để dời phần Post Icon từ bên dưới trình soạn thảo lên phía trên của trình soạn thảo ?
26. Làm sao để gắn MViệt vào vbb ?
27. Làm sao để gắn bảng dấu vào khung nhắn tin ?
28. Làm sao để gắn bảng dấu vào khung trả lời nhanh ?
29. Làm sao để xác lập mail ?
30. Làm sao để thêm font cho vbb ?
31. Làm sao để bỏ lỗi dù đã đọc bài viết, khi ra ngoài bài viết đó vẫn hiển thị chưa đọc ?
32. Làm sao để bỏ hoặc thêm phần bắt buộc kích hoạt mail ?
33. Làm sao để đưa phần Guestbook vào vbb ?
34. Làm sao để set lúc vào diễn đàn (index) bắt buộc phải đăng nhập ?
35. Làm sao để tăng hoặc giảm dung lượng chữ ký ?
36. Làm sao để bắt buộc nhập thông tin ngày sinh lúc thành viên muốn đăng ký ?
37. Làm sao để tiêu đề tự động hiển thị trong mỗi bài viết mới của chủ đề ?
38. Làm sao để gắn 4images vào vbb ?
39. Làm sao để sử dụng avatar bằng flash ?
40. Làm sao set 1 skin mới thay cho chế độ mặc định ?
41. Làm sao để tăng ký tự cho bài viết ?
42. Tôi là Admin, tôi có thể xem mật mã của thành viên không ?
43. Làm sao cho chữ chạy trên thanh trạng thái (status bar) ?
44. Làm sao để bật nút "Chủ Đề Mới" cạnh "Trả Lời" chỗ xem bài viết ?
45. Làm sao để chỉnh màu sắc truy cập cho Admin, Mod và thành viên khác nhau ?
46. Tôi có cần lo ngại khi xài vbb không có bản quyền không ?


1. Cách chỉnh số lượng PM trong Message cho từng nhóm ?
Vào trong control panel, xuống phần usergroups/Usergroup Manger, chọn group thành viên (members) bấm edit (thay đổi). Xuống phần Private Message Permissions/Maximum Stored Messages: thông báo số bài ở đó.

2. Làm sao chỉnh mặc định chế độ WYSIWYG ?
vBulletin Options >> User Registration Options >> Khung Soản Thảo - chọn Show Enhanced (WYSIWYG) Editor Toolbar


3. Cách set Permission Cho Forums ?
Forums & Moderators (Diễn Đàn & Ban Quản Trị) >> View Permissions >>
Chọn Forum (chuyên mục), và chọn Usergroup rồi ở dưới đánh dấu vào những quyền mà bạn muốn.Trích:
%4$s REQUEST, array('perpage' => INT, 'pagenumber', 'highlight' => STR, 'goto'
and below, add:


Trích:
if ($bbuserinfo['userid'] == 0)
{
print_no_permission();
}
4. Làm sao để hiện chữ ký ?
vBulletion Options >> User Profile Options --> Editing Setting >> Allow [IMG] Code in Signatures


5. Làm thế nào để chỉnh category title vào giữa ?
Vào control panel
Style Manager chọn style bấm GO
Xuống khung Catagory Strips ở phần Extra CSS Attributes (bên phải) trong đó thêm vào PHP Code:Trích:
text-align: center;
Save lại

6. Nơi Chỉnh Dung Lượng Upload Diễn Đàn?
1. vBB Control Panel
2. vBulletin Options/Message Attachment Options
3. Limit Space Taken Up By Attchments (Total) <--> số dung lượng ở đó.

7. Làm sao để tách Announcement (Thông Báo) trên diễn đàn ?
vào Control Panel >> chọn vbb options ---> Forum Display Options (forumdisplay)
Trong hộp thoại Forum display xưống dưới cuối huynh đệ sẽ thấy thẻ Group Announcements >> Chọn No

8. Làm sao để print thread trong Unicode ?
Vào control panel mở template printthreadvà tìm dòng:


Trích:
<head>
<title>$vboptions[bbtitle] - $threadinfo[title]</title>
ở dưới thêm vào
Quyền hạn:


Trích:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

9. Làm sao font size của nick nhỏ hơn ?
Mở template postbit tìm dòng:

Trích:
<if condition="$show['profile']">
<a style="font-size:14pt" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a>


tùy ý chọn tăng giảm ở đoạn:


Trích:
style="font-size:14pt"

10. Làm sao để add một moderator vào một forum:
vBB Admin Control Panel
Forum & Moderators / Forum Manager
Chọn chuyên mục bên phải (cột Moderators) chọn Add Moderator bấm GO
Bỏ username của members đó vào khung Moderator Username (khung thứ hai)
Save lại.

11. Làm sao để việt hóa vbb ?
1. admincp >> Style & Templates >> style manager >> common templates
2. Trong headinclude tìm dòng code:


Trích:
<style type="text/css">
<!--
$style[css]
-->
trên đoạn đó thêm vào:

Trích:
<SCRIPT language=Javascript src="viettyping.js"></SCRIPT>
Copy file "viettyping.js vào forum cùng với thư mục đặt file index.php. Bạn đã có thể gõ tiếng việt trong forum.12. Làm sao để xoá members chưa hoàn thành việc đăng ký ?
1. vBulletin Control Panel >> Users/Prune Users
>> Usergroup chọn "users awaiting email confirmation"
Has not logged on for x days = 0
Join Date is Before = thông báo giời gian muốn xoá
Posts is less than = 0
Order By = gì cũng được
>> Bấm Findđể tiếp tục.

2. vào Import & Maintenance/Update Counters và chạy:
Update Forums , Update User Titles , Update User Name , Update Post Counts


13. Cách tạo Category ?
Forums & Moderators >> Add New Forum >> Ở đây huynh đệ điền những thông tin của catagory huynh đệ muốn vào đó nhưng tới phần Parent Forum thì bạn chọn là No One >> Ở fần Act as Forum thì chọn NO >> Save lại

14. Làm sao để tạo màu cho members online ?
cpadmin >> Usergroups >> Usergroup Manager >> Administrators ---> click Tiếp tục
ngay chỗ Username HTML Markup ô đầu
<b> ô sau </b>

Làm tương tự với Moderators


Trích:
<font color="màu"> </font>

15. Làm sao để add một logo nhỏ ở dưới cùng trang ?
Style & Templates
Style Manager
Chọn Style >> Tiếp Tục
Footer (khung thứ 3)
sau phần:


Trích:
$vboptions[copyrighttext]
</div>
</div>
bỏ đoạn code bạn muốn bỏ vào.

16. Làm sao tắt chế độ Awaiting Moderation ?
vBulletin Control Panel
Forum & Moderators
Forum Manager
Chọn forum = Edit Forum >> Tiếp Tục
Moderate Posts = không
Moderate Threads = không
Moderate Attachment = không


17. Làm sao để dời vị trí của file Attachment ?
vbulletin control panel
Đính Kèm (Attachment)
Attachment Storage Type
chọn "Move Items to a Difference Directory


18. Làm sao để bỏ phần email notifications ?

ACP >> Templates >> Modify - Then select the style you want to modify.
New Posting Templates > newreply
New Posting Templates > newthread

sửa lại bằng cách comment out đoạn dưới đây:


Trích:
<input type="checkbox" name="email" value="yes" $emailchecked>
19. Làm sao để cài đặt skin vbb ?
1. dowwnload skin
2. Copy thư mục skin vào host (chú ý : nếu huynh đệ down một skin nào đó về ví dụ là A thì trong thư mục A đó sẽ có các thư mục con như B - C - D ..v..v.. việc mà huynh đệ cần làm là copy thư mục A đó vào Host và thư mục A đó nằm ở thư mục chứa file index.php của forum)
3. đăng nhập vào admincp có dạng đường dẫn như sau http://domain/forum/admincp/,nếu huynh đệ cài trên localhost thì đường dẫn của nó sẽ có dạng http://localhost/forum/admincp/.
4. ACP >> Style & Templates >> Download & upload stylenhìn qua bên phải và kéo xuống một tí bạn sẽ thấy chữ Browse bấm vào đó chọn cái file *.xml của skin đó xong huynh đệ chọn Yes rồi ngồi đợi một lúc để nó nạp skin mới.


20. Làm sao để xóa skin của vbb ?
vBB Control Panel
Styles & Templates
Style Manager
Chọn style và ở khung dropdown và bấm vào "Delete Style

21. Tại sao vbb không tự động đăng nhập ?
Nếu máy của bạn không có lỗi mà vẫn gặp trường hợp trên thì do 1 trong hai nguyên nhân sau:
1. bạn đã chỉnh browser của huynh đệ xoá cookies khi browser đóng.
2. Bạn chỉnh timeout cookies quá nhanh trong ACP.

22. Làm sao để bật Quick Reply ?
Log vào Admin Control Panel
Chọn vBulletin Options trong Options
Chọn Message Posting and Editing Options và bấm vào Edit Settings
Quick Reply Enabled chọn YES
Require Click for Quick Reply chọn YES
Save lại.


23. Làm sao để việt hóa chức năng Quick Reply ?
Admin Control Panel
Chọn Style Manger trong Styles & Templates
Bấm vào >><< (kế bên Go)
Trong mục Show Thread Templates chọn showthread_quickreply
Bắt đầu Việt hoá từ đó.


24. Làm sao để chèn biểu tượng trước tên mỗi chuyên mục ?


Trích:
####################################
##Custom Image Per Forum TMP MOD ###
####################################
## Written by: Ant ###
## Website: http://anzanime.net/ ###
## Created on: 11.16.03 ###
####################################
## Templates Added: 0 ###
## Templated Edited: 2 ###
## Edited Templates: ###
##-forumhome_forumbit_level1_post###
##-forumhome_forumbit_level2_post###
####################################
#####TEMPLATE: forumhome_forumbit_level1_post
####Find:####
<img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_$forum[statusicon].gif" alt="forum_$forum[statusicon].gif" title="" border="0" />
####Replace/Add After with:####
<img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forums/forum_$forum[forumid].gif" alt="forum_$forum[statusicon].gif" title="" border="0" />

####TEMPLATE: forumhome_forumbit_level2_post
####Find:####
<img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forum_$forum[statusicon].gif" alt="forum_$forum[statusicon].gif" title="" border="0" />
####Replace/Add After with:####
<img src="$stylevar[imgdir_statusicon]/forums/forum_$forum[forumid].gif" alt="forum_$forum[statusicon].gif" title="" border="0" />
And that's it, you're done! Simple, ne?
Be sure to create and upload all the images into the statusicons/forums directory
THIS CANNOT BE REDISRIBUTED WITHOUT MY EXPLICIT PERMISSION

25. Làm sao để dời phần Post Icon từ bên dưới trình soạn thảo lên phía trên của trình soạn thảo ?
Bạn hãy mở những templates: newthread, newreply và editpost ra tìm đoạn:


Trích:
$posticons
dời nó lên trên và đặt ở dưới đoạn:


Trích:
<!-- message area -->
============================

26. Làm sao để gắn MViệt vào vbb ?Tải dữ kiện kèm theo ở cuối bài, bung ra đẩy lên server đặt trong thư kiện forum của bạn.
Log vào vBulletin Control Panel (với quyền admin)
Mở Style Manager chọn Style bạn dùng và bấm GO (tiếp tục).
Ở cuối khung headinclude thêm đoạn code ở dưới vào


Trích:
<!-- begin mviet -->
<script language="javascript1.2" >
var folder='./10jsUha2/';
var defMV="\'1s|`2f|?3r|~4x|j.5|z|^6aeo|+*7w|(8w|d9|\\ |";
</script>
<script language="javascript1.2" src="10jsUha2/mviet/CViet.js"></script>
<script language="javascript1.2" src="10jsUha2/mviet/CVietAddOn.js"></script>
<script language="javascript1.2" src="10jsUha2/mviet/mviet.js"></script>
<style type="text/css">
@import url(10jsUha2/mviet/mviet.css);
</style>
<!-- /end mviet -->

5. Sau đó dùng style manager để mở những templates ở dưới ra và theo hướng dẫn ở cấu số 6.
newthread
newreply
editpost

6. Lần lượt mở từng templates ở cấu số 5 vả tìm đoạn:Trích:
<!-- message area --> <div class="smallfont">$vbphrase[message]:</div>[left]
ở trước thêm vào:Trích:
<!-- bo go mViet -->
<fieldset class="fieldset">
<legend>bộ gõ mViệt</legend>
<div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
<center>
<div id="kieugodiv"></div><div id="jvmdiv"></div>
<script language="javascript1.2" defer >initBD(); </script>
</center>
</div>
</fieldset>
<!-- / end bo go mViet -->
và tìm đến đoạnTrích:
$messagearea
<!-- / message area -->
ở dưới thêm vàoTrích:
<!-- hoinga mViet -->
<b><center>
<a onClick="if(!navigator.javaEnabled())
alert('Please download JVM at java.sun.com to use this feature');
else { if(document.all) kieugodiv.innerHTML=Kh3+iFr1+mvHN+iFr2+Kh2;
else document.getElementById('kieugodiv').innerHTML=Kh3 +iFr1+mvHN+iFr2+Kh2;}"
alt="Hỏi Ngã">bấm vào đây để duyệt chính tả khi viết bài</a>
</b></center>
<!-- / end hoinga mViet -->

7. Save lại các templates đó là xong
27. Làm sao để gắn bảng dấu vào khung nhắn tin ?


Mở template pm_newpm và tìm đoạn:Trích:
</script>
$postpreview
Ở dưới thêm vào:Trích:
<!-- mViet table -->
<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
<td class="tcat">

<a style="float:$stylevar
" href="#top" onclick="return toggle_collapse('newpost_options')">

<img id="collapseimg_newpost_options" src="$stylevar[imgdir_button]/collapse_tcat$vbcollapse[collapseimg_newpost_options].gif" alt="" border="0" />
</a>
Bộ Dấu Cá Nhân


Trích:
</td>
</tr>
<tbody id="collapseobj_newpost_options" style="$vbcollapse[collapseobj_newpost_options]">
<tr valign="top">
<td class="panelsurround" align="center">
<div class="panel">
<div style="width:$stylevar[formwidth_usercp]" align="$stylevar[left]">
<!-- bo go mViet -->
<fieldset class="fieldset">
<legend>bộ gõ mViệt</legend>
<div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
<center>
<div id="kieugodiv"></div><div id="jvmdiv"></div>
<script language="javascript1.2" defer >initBD(); </script>
</center>
</div>
</fieldset>
<!-- / end bo go mViet -->
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
<br />
<!--/ end mViet table -->
Save lại là xong.


28. Làm sao để gắn bảng dấu vào khung trả lời nhanh ?

Mở template showthread_quickreply tìm đoạn:


Trích:
<!-- / no-toolbar quick reply -->
</if>

<!-- >>>> outdent back to normal -->
</td>
</tr>
<tr>
<td align="$stylevar
">

Ở dưới thêm vào


Trích:
<!-- bo go mViet -->
<fieldset class="fieldset">
<legend>bộ gõ mViệt</legend>
<div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
<center>
<div id="kieugodiv"></div><div id="jvmdiv"></div>
<script language="javascript1.2" defer >initBD(); </script>
</center>
</div>
</fieldset>
<!-- / end bo go mViet -->
Save lại

29. Làm sao để xác lập mail ?Đổi địa chỉ email:
vBulletin Options >> Webmaster's Email

Đổi nội dung email: Languages Manager >> phrases: activateaccount & activateaccount_change

30. Làm sao để thêm font cho vbb ?
vBulletin Control Panel
Styles & Templates
Style Manager
Chọn Style rồi bấm GO (tiếp tục)
Xuống khung Toolbar Menu Options
Available Fonts
Xuống cuối danh sánh gõ tên fonts huynh đệ muốn thêm vào đó
Save lại.


31. Làm sao để bỏ lỗi dù đã đọc bài viết, khi ra ngoài bài viết đó vẫn hiển thị chưa đọc ?
Vào vb option/server settings and optimization >> "update thread views immediately".


32. Làm sao để bỏ hoặc thêm phần bắt buộc kích hoạt mail ?
Vbulletin option >> User Registration Option >> Tìm dòng: Verify Email address in Registration chọn No hoặc Yes

33. Làm sao để đưa phần Guestbook vào vbb ?

Tạo 1 database (vào trong phpmyadmin, chọn database name của forum, tiếp tục chọn SQL)
Thêm đoan SQL ở dưới vào:


Trích:
CREATE TABLE `livre` (


Trích:
`id` tinyint(4) NOT NULL auto_increment,
`auteur` varchar(50) NOT NULL default '',
`ville` varchar(75) NOT NULL default '',
`site` varchar(150) NOT NULL default '',
`message` mediumtext NOT NULL,
`note` varchar(40) NOT NULL default '',
`temps` varchar(25) NOT NULL default '',
`titre` varchar(120) NOT NULL default '',
`ip` varchar(150) NOT NULL default '',
`userid` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
KEY `id` (`id`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=4 ;
Vào ACP, chọn phần templates (mặc định của forum) , trong navbar template, tìm dòng:


Trích:
<td class="vbmenu_control"><a href="calendar.php?$session[sessionurl]">$vbphrase
Thêm vào bên dưới:

Trích:
<td class="vbmenu_control"><a href="livredor.php">$vbphrase[livredor]</a></td>
Lưu ý: huynh đệ có thể đặt trước hay sau nó, trên navbar cũng được.

Tạo templates mới. Tên templates: livredor
Chép toàn bộ nội dung ở dưới vào:


Trích:
$stylevar[htmldoctype]Trích:
<html dir="$stylevar[textdirection]" lang="$stylevar[languagecode]">
<head>
<title><phrase 1="$vboptions[bbtitle]">$vbphrase[x_powered_by_vbulletin]</phrase></title>
$headinclude
</head>
<body>
$header
$navbar

<!-- PRESENTATION MESSAGES -->
<if condition="$situation=="afficher"">
<table cellpadding="$stylevar[outerborderwidth]" cellspacing="0" border="0" class="tborder" width="95%" align="center"><tr><td>
<table cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%">
<tr>
<td class="alt1" width="40%" align="left"><span class="smallfont">
<a href="livredor.php?do=nouveau"><img src="$stylevar[imgdir_button]/newthread.gif" alt="newthread" border="0" /></a> <br />
</span></td>
<td class="alt1" width="40%" align="center"><span class="smallfont">
$navigation
</span></td>
</tr>
</table>
</td></tr></table>
<br />

<table cellpadding="$stylevar[outerborderwidth]" cellspacing="0" border="0" class="tborder" width="95%" align="center"><tr><td>
<table cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%">
<tr><td class="alt1">
$livrebit
</td></tr></table>
</td></tr></table>
<br />
<table cellpadding="$stylevar[outerborderwidth]" cellspacing="0" border="0" class="tborder" width="95%" align="center"><tr><td>
<table cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%">
<tr>
<td class="alt1" width="40%" align="left"><span class="smallfont">
<a href="livredor.php?do=nouveau"><img src="$stylevar[imgdir_button]/newthread.gif" alt="newthread" title="$vbphrase[livredor_postnew]" border="0" /></a><br />
</span></td>
<td class="alt1" width="40%" align="center">$navigation</td>
</tr>
</table>
</td></tr></table>
</if>
<!-- FIN PRESENTATION MESSAGES -->

<!-- NOUVEAU MESSAGE -->
<if condition="$situation=="nouveau"">
<form action="livredor.php" name="name" method="post" onsubmit="return verif(this)">
<script type="text/javascript">
function alerteur(champdom, champtext, curseur){
if((!document.getElementById(champdom).value) && (!document.getElementById(champdom).selectedIndex) ){
alert("$vbphrase[livre_champ_vide]: " + champtext + ".");
if(curseur)document.getElementById(champdom).focus ();
return false;
}
return true
}
function verif(){
if(!alerteur("idtitre", "$vbphrase[title]", 1))return false
if(!alerteur("idmessage", "$vbphrase[post]", 1))return false
return true
}
function smilie(thesmilie) {
// inserts smilie text
document.name.message.value += thesmilie+" ";
document.name.message.focus();
}
</script>
<input type="hidden" name="do" value="add" />
<input type="hidden" name="ip" value="$ip" />
<table cellpadding="$stylevar[outerborderwidth]" cellspacing="0" border="0" class="tborder" width="95%" align="center">
<tr>
<td> <table cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%">
<tr>
<td width="100%" class="tcat" align="center"> <b>$vbphrase[livredor_postnew]
$vboptions[bbtitle]</b> </td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
<table style="border-collapse: collapse" cellspacing="0" cellpadding="3" width="95%" border="1" align="center">
<tr>
<td bgcolor="#ffffff"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0">
<tr>
<td width="100%" bgcolor="#26354f"> <table cellspacing="1" cellpadding="3" width="100%" border="0">
<tr>
<td align="right" width="100%" class="alt1"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%">
<tr>
<td class="alt1"> <table width="75%" align="center">
<tr>
<td align="left" width="40%">$vbphrase[your_username]
:</td>
<td width="30%" align="left"><input type="text" class="bginput" name="auteur" value="$pseudo" size="25" maxlength="50" tabindex="1" $blur /></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" width="15%">$vbphrase[rating] :</td>
<td align="left"><select name="note" onchange="document.images.type.src = this[this.selectedIndex].value;">
<option value="$stylevar[imgdir_rating]/rating_5.gif">5</option>
<option value="$stylevar[imgdir_rating]/rating_4.gif">4</option>
<option value="$stylevar[imgdir_rating]/rating_3.gif">3</option>
<option value="$stylevar[imgdir_rating]/rating_2.gif">2</option>
<option value="$stylevar[imgdir_rating]/rating_1.gif">1</option>
</select> <img src="$stylevar[imgdir_rating]/rating_5.gif" name="type" align="middle" border="0" alt="$vbphrase[rating]"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" width="40%">$vbphrase[livre_town] :</td>
<td width="30%" align="left"><input type="text" class="bginput" name="ville" value="$ville" size="25" maxlength="50" tabindex="1" /></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" width="15%">$vbphrase[livre_website]
:</td>
<td align="left"><input type="text" class="bginput" name="site" value="$site" size="25" maxlength="50" tabindex="1" /></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" width="15%">$vbphrase[title] :</td>
<td align="left"><input type="text" id="idtitre" class="bginput" name="titre" value="$titre" size="25" maxlength="50" tabindex="1" /></td>
</tr>
<tr>
<td align="left" width="40%">$vbphrase[post] :<br /></td>
<td><textarea class="bginput" name="message" rows="12" id="idmessage" cols="50" tabindex="1" >$message</textarea></td>
</tr>
</table>
<table border="0" width="95%" align="center">
<tr>
<td rowspan="2" width="25%" align="left"> <fieldset class="fieldset">
<legend>$vbphrase[posting_rules]</legend>
<div><phrase 1="misc.php?do=bbcode" 2="$bbcodeon">$vbphrase[vb_code_is_x]</phrase></div>
<div><phrase 1="misc.php?do=showsmilies" 2="$smilieson">$vbphrase[smilies_are_x]</phrase></div>
<div><phrase 1="misc.php?do=bbcode#imgcode" 2="$imgcodeon">$vbphrase[img_code_is_x]</phrase></div>
<div><phrase 1="$htmlcodeon">$vbphrase[html_code_is_x]</phrase></div>
</fieldset></td>
<td width="75%" align="center"><font size="1">$vbphrase[smilie_list]:</font></td>
</tr>
<tr>
<td align="center"> <table border="0">
<tr> $livre_smilie </tr>
</table></td>
</tr>
</table></td>
<td align="center" class="alt2"> <input type="submit" value="$vbphrase[submit]" />
<br /> <input type="reset" value="$vbphrase[reset]" /></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table>
</form>
<br />
<br />
</if>
<!-- FIN NOUVEAU MESSAGE -->
$footer
</body>
</html>
Tiếp tục tạo templates mới. Tên templates: livredor_bit
Chép toàn bộ code dưới vào:Trích:
<table style="border-collapse: collapse" cellspacing="0" cellpadding="3" width="100%" border="1" align="center">
<tr>
<td bgcolor="#ffffff" align="center">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center">
<tr>
<td width="100%" class="$alt" align="center">
<table cellspacing="1" cellpadding="3" width="100%" align="center">

<tr>
<td width="100%" class="$alt" align="center">
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="80%">
<tr>
<td class="$alt" align="center">

<table border="0" width="100%">
<tr>
<td align="left" width="33%">$vbphrase[posted_by] : <b>$message[auteur]</b></td>
<td align="center" width="33%">$message[ville]
</td><td align="right" width="34%">$message[site]</td></tr></table>

<table border="0" width="95%"><tr>
<td width="30%" align="left"> $avatar</td>
<td>
<br /><font size="3"><b>
<u>$message[titre]</u></b><br />$message[note]</font>
<br /><br /><span class="normalfont">$message[message]</span>
<br /><br /><i><font size="1">$vbphrase[posted_on] $message[temps]</font></i>
</td>
<td width="30%">&nbsp;</td></tr></table>
<br /></td></tr></table>
<if condition="$bbuserinfo[usergroupid]==6">
</td></tr>
<tr><td>
<div align="right">[<a href="javascript:if(confirm('$vbphrase[livre_confirm_suppr]')) window.location='livredor.php?do=suppr&amp;idlivre =$me ssage[id]'">
$vbphrase[delete]</a>]</div>
</if>
</td></tr></table>
</td></tr></table>
</td></tr></table>
<br />
Tiếp tục tạo thêm templates. Tên templates: livredor_smile
Chép toàn bộ code dưới vào:Trích:
<td align="center"> <a href="javascript:smilie('$smilie[smilietext]')"><img src="$smilie[smiliepath]" border="0" alt="$smilie[smilietext]" /></a> </td>
$tr
Tạo phrases mới:
Vào ACP > Languages and phrases > add new phrases, thêm 5 phrases mới vào:

Varname : livre_champ_vide
Text : Complete this field

Varname : livre_confirm_suppr
Text : Are you sure you want to remove this message ?

Varname : livre_town
Text : City

Varname : livre_website
Text : Webiste

Varname : livredor
Text : Guestbook

Sau khi làm toàn bộ quá trình trên up hai file kèm theo vào trong forumroot và images.


34. Làm sao để set lúc vào diễn đàn (index) bắt buộc phải đăng nhập ?
vBulletin Control Pannel
Forums & Moderators
Forum Permissions
Chọn chuyên đề rồi bấm vào Edit trong mục Unregistered/ Not Logged In
Đánh dấu NO từ trên xuống dưới.

35. Làm sao để tăng hoặc giảm dung lượng chữ ký ?
vBulletin Options > User Profile Options > Max/Min Length of Signature

36. Làm sao để bắt buộc nhập thông tin ngày sinh lúc thành viên muốn đăng ký ?
vbbuletin options >> User Registration Options >> kéo xuống dưới chọn Default Registration Options >> dưới cùng click vào chọn Require Birthday


37. Làm sao để tiêu đề tự động hiển thị trong mỗi bài viết mới của chủ đề ?
vBulletin Options
Message Posting and Editing Options
Automatically Quote Post / Thread Title = Yes
Save


38. Làm sao để gắn 4images vào vbb ?
*Các bước sau đều thao tác trong 4images

1:Trong thư mục templates/xxx/ thay nội dung của file user_loginform.html bằng:Trích:
#############################
<table width="100%" border="0" cellpadding="4" cellspacing="0">
<tr>
<td valign="top" align="left">
<form action="{url_login}" method="post" onsubmit="md5hash(vb_login_password,vb_login_md5pa ssword)">
<input type="hidden" name="s" value="$session[sessionhash]" />
<input type="hidden" name="do" value="login" />
<input type="hidden" name="forceredirect" value="1" />
<script type="text/javascript" src="{clientscript_md5}"></script>
<input type="hidden" name="vb_login_md5password" />
{lang_user_name}<br />
<input type="text" size="10" name="vb_login_username" class="logininput" />
<br />
{lang_password}<br />
<input type="password" size="10" name="vb_login_password" class="logininput" />
<br />
<input type="hidden" name="url" value="{self_full}" />

<label for="cb_cookieuser"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" id="cb_cookieuser" checked="checked" /><b>Remember username/password?</b></label><br />

<input type="submit" value="{lang_login}" class="button" />
</form>
&raquo; <a href="{url_lost_password}">{lang_lost_password}</a><br />
&raquo; <a href="{url_register}">{lang_register}</a></td>
</tr>
</table>
##############################
2: Download file đính kèm includes/sessions.php, sau khi mở ra huynh đệ tìm và thay đổi theo ý mình dòng:

Quyền hạn:


Trích:
$url_app = "<A href="http://www.yoursite.com/forums/";[/PHP">http://www.yoursite.com/forums/";


3: Mở includes/constants.php và đổi:


Trích:
##############################
define('SESSIONS_TABLE', $table_prefix.'sessions');
##############################
thành:


Trích:
##############################
define('SESSIONS_TABLE', 'session');
##############################
đổi:


Trích:
##############################
define('USERS_TABLE', $table_prefix.'users');
##############################
thành:


Trích:
##############################
define('USERS_TABLE', 'user');
##############################
đổi:


Trích:
##############################
define('GUEST', -1);
define('USER_AWAITING', 1);
define('USER', 2);
define('ADMIN', 9);
##############################
thành:


Trích:
##############################
define('GUEST', 0);
define('USER_AWAITING', 3);
define('USER', 2);
define('ADMIN', 6);
##############################
đổi:
HTML Code:


Trích:
##############################
define('ADMIN_SAFE_LOGIN', 1);
##############################
thành:


Trích:
##############################
define('ADMIN_SAFE_LOGIN', 0);
##############################

Save tất cả thay đổi lại là xong.

39. Làm sao để sử dụng avatar bằng flash ?Trích:
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Vô Khuyết
1. Mở includes/functions_showthred.php và tìm:


Trích:
if (empty($avatarurl) OR ($bbuserinfo['userid'] > 0 AND !($bbuserinfo['showavatars'])))
{
$show['avatar'] = false;

Thay thế bằng đoạn:


Trích:
if (empty($avatarurl) OR ($bbuserinfo['userid'] > 0 AND !($bbuserinfo['showavatars'])))
{
$show['avatar'] = true;
$avatarurl="./customavatars/noavatar.swf"; ;

2. Tạo một cái directory customavatars ở trong forum root của huynh đệ.
3.Vô Admin CP >> Templates >> Postbit template và tìm đoạn:


Trích:
<if condition="$show['avatar']">
cách đó vài dòng sẽ là:Trích:
<img src="$avatarurl" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" />

huynh đệ commont đoạn này ra như sau:


Trích:
<!--


<img src="$avatarurl" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" />
Rồi trước đó thêm vào đoạn:Trích:
<OBJECT classid="clsid27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0"
WIDTH="75" HEIGHT="75" id="$post[username]" ALIGN="">
<PARAM NAME=movie VALUE="$avatarurl">
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
<PARAM NAME=wmode VALUE=transparent>
<PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
<EMBED src="$avatarurl" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="75" HEIGHT="75" NAME="$post[username]" ALIGN=""
TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">

</EMBED>
</OBJECT>
40. Làm sao set 1 skin mới thay cho chế độ mặc định ?
admincp >> vBulletin Options >> style & Lanquege Setting >> ngay Default Style huynh đệ hãy chọn Skin mà huynh đệ muốn mặc định >> Save

41. Làm sao để tăng ký tự cho bài viết ?
admincp >> Vbulletin Options >> Message Posting and Editing Options >> tìm đến cột Maximum Characters Per Post, nơi đó mặc định là 10000 huynh đệ muốn thêm bao nhiêu tùy ý.

42. Tôi là Admin, tôi có thể xem mật mã của thành viên không ?
Xin thưa vbb không chỉ dùng md5 để mã hóa pass, mà còn có nhiều kiểu mã hóa khác *****g vào nhau, cơ hội xem pass của thành viên gần bằng 0%.

43. Làm sao cho chữ chạy trên thanh trạng thái (status bar) ?
admincp >> style >> mở template "Header" >> chèn đoạn code này vào trên đầu.
Trích:
<script language="JavaScript">
puchtit=")--( - My Web Site - )--(";
letrero2="·.¸¸.·´´¯`··._.·";
letrero1="·.¸¸.·´´¯`··._.·";ultimo1=letr ero1.length-1;
ultimo2=letrero2.length-1;
tiempo=setTimeout("scroll()",.1);
function scroll()
{
aux1=letrero1.charAt(ultimo1-1);
letrero1=aux1+letrero1.substring(0,ultimo1-1);
aux2=letrero2.charAt(0);
letrero2=letrero2.substring(1,ultimo2+1)+aux2;
window.status="(" + letrero1 + ")(" + letrero2 + puchtit + letrero1 + ")(" + letrero2 + ")";
tiempo=setTimeout("scroll()",.1);
return true;
}
// -->
</script>
Muốn chỉnh cho chữ chạy nhanh hoặc chậm các huynh đệ có thể thay đổi ở đây:
HTML Code:


Trích:
{tiempo=setTimeout("scroll()",.1);

44. Làm sao để bật nút "Chủ Đề Mới" cạnh "Trả Lời" chỗ xem bài viết ?
Admincp >> Edit Template Showthread >> tìm dòng :Trích:
<a href="newreply.php?$session[sessionurl]do=newreply&amp;noquote=1&amp;p=$FIRSTPOSTID"><if condition="$show['closethread']"><img src="$stylevar[imgdir_button]/reply.gif" alt="$vbphrase[reply]" border="0" /><else /><img src="$stylevar[imgdir_button]/threadclosed.gif" alt="$vbphrase[closed_thread]" border="0" ></if></a>
thêm ở trên:Trích:
<if condition="$show['largereplybutton']"><td class="smallfont"><a href="newthread.php?$session[sessionurl]do=newthread&amp;f=$foruminfo[forumid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/newthread.gif" alt="$vbphrase[post_new_thread]" border="0" /></a>

làm cho cả hai lần để trên và dưới đều có hai Buttons45. Làm sao để chỉnh màu sắc truy cập cho Admin, Mod và thành viên khác nhau ?Admincp >> UserGroup Managers >> chọn Group huynh đệ muốn bỏ màu rồi nhấn "tiếp tục" >> Tại dòng: Username HTML Markup >> Ô đầu tiên : <font color=?><i><b> ô kế : </font>
Lưu ý là màu, có thể dùng hai dạng: test và code, ngoài ra còn có thể dùng các thẻ html khác: <b></b><i></i>

46. Tôi có cần lo ngại khi xài vbb không có bản quyền không ?
Hiện đã có khá nhiều diễn đàn Việt Nam bị drop host và domain do vbb report để yêu cầu hủy host và domain nếu nó phát hiện mình vi phạm luật bản quyền. Huynh đệ không nên sử dụng vbb chùa nếu có ý định phát triển diễn đàn lớn mạnh.


[right]
Nguồn HQTH