Bigdum
Download - Tải về

Trước hết bạn hãy Backup diễn đàn của mình bằng công cụ backup có sẵn của VBB

ACP >> Maintenance (Duy trì) >> Database Backup (Sao lưu CSDL) >> kéo xuống dưới "Backup database to a file on the server" và nhân vào chữ Save (Lưu)

Loading ....... và chờ cho nó chạy. XONG! (trong khi chờ đợi xem xxx hoặc uống bia :24: )

Có file backup là *.sql trên host rồi, download về máy.

Nếu file backup *.sql < 10MB thì khỏi phải cắt. Còn nếu như nó lớn hơn 10MB thì dùng công cụ "chia Data" cắt nó ra.

Restore (trên cùng 1 Host)

Như nói ở trên nếu như file *.sql mà nhỏ hơn 10MB thì khỏi phải cắt, cho nên các bạn Restore khỏi phải download về làm gì.

Mở file bigdump.php ra và sửa lại ở các dòng sau:$db_server = 'localhost';
$db_name = '';
$db_username = '';
$db_password = '';
Chú thích

$db_server = 'link của server db, thường là localhost';
$db_name = 'tên database';
$db_username = 'acc của data';
$db_password = 'mật khẩu của acc';
Xong rồi thì save.

Bây giờ bạn upload cái file bigdump.php lên host ngang với file index.php.

Chạy link: domain.com/bigdump.php

Nếu như chỉ có 1 file *.sql thôi thì bạn tìm ngay nó, nhấn vào chữ Start Import

Nếu có nhiều file từ file đã cắt thì bạn tìm file ..._DataStructure.sql và Import nó trước, sau đó tuần tự các file từ 1,2,3... cho đến hết.


========
Chuyển host mới

1. Download tất cả các folder/file trên host về máy, gồm các file gốc của VBB và cá file trong quá trình hack mod đã upload.

2. Upload các file/folder mới download về đó vào cái host mới.

3. Upload file *.sql lên host ngang với file index.php (nếu có cắt thì upload tất cả các file đã cắt đó.)

4. Mở file config.php ra và sửa lại thông số Database theo cái host mới.

5. Mở file bigdump.php và sửa lại thông số Database theo cái host mới.


$db_server = 'localhost';
$db_name = '';
$db_username = '';
$db_password = '';
Chú thích
$db_server = 'link của server db, thường là localhost';
$db_name = 'tên database';
$db_username = 'acc của data';
$db_password = 'mật khẩu của acc';

6. Chạy link: domain.com/bigdump.php ( tùy vào đường dẫn fule bigdump.php bạn up lên đâu )
Nếu như chỉ có 1 file *.sql thôi thì bạn tìm ngay nó, nhấn vào chữ Start Import

Nếu có nhiều file từ file đã cắt thì bạn tìm file ..._DataStructure.sql và Import nó trước, sau đó tuần tự các file từ 1,2,3... cho đến hết.


(trong khi chờ đợi xem xxx hoặc uống bia :24: )


SAU KHI XONG XUÔI NHỚ XÓA CÁI FILE bigdump.php

File backup thì lúc nào cũng nên download về máy. Host có gì thì còn file backup.

Chúc các bạn thành công!