Topic này là nơi để các bạn post những hình ảnh độc đáo chỉ có ở VN. (Những hình ảnh hoặc là tự chụp hoặc là sưu tầm)

Sưu tầm và tổng hợp nên có 1 số hình cổ đại tí.

This image has been resized.Click to view original image

This image has been resized.Click to view original image