Giá xe VinFast thời điểm công bố là bao nhiêu?
Cũng có thể hiểu khi sản phẩm VinFast đầu tiên đến tay người tiêu dùng thì đã là giá “3 không”. Cụ thể VinFast Lux SA 2.0 có giá 1,999 tỷ, VinFast Lux A 2.0 có giá 1.502 tỷ và VinFast Fadil có giá 465tr đã là giá “3 không”. Còn giá ưu giảm trong các giai đoạn, giai đoạn 01 từ 20/11/2019-01/01/2019, giai đoạn 2 từ 01/01/2019-01/03/2019, giai đoạn 03 từ 01/03/2019-31/08/2019 là các đợt giảm giá ưu đãi. Từ ngày 01/09/2019 giá xe sẽ về với mức giá chính thức ưu đãi của VinFast.


Giá xe VinFast Fadil – chi tiết xe VinFast Fadil
VinFast Fadil cập nhật thời điểm mới nhất năm 2019 , giá xe từ khi giới thiệu đã có thay đổi theo lộ trình của VinFast đưa ra. Cụ thể VinFast Fadil được giới thiệu có giá 336 tr (chưa bao gồm Vat), 369.6 đã bao gồm VAT.
Giá xe VinFast đang được giữ ở lộ trình thứ 03 từ 01/03/2019-31/08/2019, cụ thể giá xe VinFast Fadil đang được bán 394,9tr. Giá xe sẽ được otovinfasts.vn cập nhật liên tục cho khách hàng.

Xem thêm thông tin tại : Tóp Bền Vững