Các bước thực hiện Đăng ký nhu cầu trong Thủ tục xin Giấy phép lao động trực tuyến được mô tả như sau:


Thứ nhất, trên màn hình giao diện chức năng, anh / chị chọn vào chức năng Đăng ký nhu cầu:

Thủ tục xin Giấy phép lao động trực tuyến


Giao diện chức năng đăng ký nhu cầu sử dụng hiển thị như hình dưới, anh / chị thực hiện nhập thông tin cho hồ sơđăng ký nhu cầu trong Thủ tục xin Giấy phép lao động trực tuyến theo trình tự như sau:


Đầu tiên, anh / chị xác định vị trí đăng ký nhu cầu sử dụng. Trong đó bao gồm ba mục:


– Doanh nghiệp.


– Tổ chức, hội, đoàn thể.


– Nhà thầu.


Sau khi chọn vị trí đăng ký nhu cầu sử dụng, anh chị nhập số ban hành và ngày tháng ban hành văn bản.


Tiếp theo, anh / chị tiến hành nhập thông tin nhu cầu cho hồ sơ đăng ký nhu cầu sử dụng của mình. Mặc định giao diện sẽ hiển thị tab Thông tin nhu cầu và các trường thông tin của phần thông tin nhu cầu.


Sau khi nhập đầy đủ các trường trong phần thông tin nhu cầu, anh / chị chuyển sang tab Thành phần hồ sơ.

Thủ tục xin Giấy phép lao động trực tuyến


Tại đây, anh / chị cần thực hiện đính kèm “Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài” và “Các giấy tờ liên quan khác”.


Lưu ý: Có thể nhập nhiều vị trí công việc trong một hồ sơ đăng ký nhu cầu Anh / chị có thể nhấn nút Lưu lại để lưu vị trí công việc đang nhập và sau đó nhân nút Thêm mới để nhập các vị trí khác.


Sau khi anh / chị nhấn chọn nút Lưu hồ sơ vừa nhập sẽ được lưu lại và hiển thị xuống sanh sách đăng ký nhu cầu phía dưới.


Tương ứng với mỗi hồ sơ đăng ký nhu cầu trong Thủ tục xin Giấy phép lao động trực tuyến sẽ có 3 chức năng kèm theo:


– Một là Chức năng : Xem chi tiết hồ sơ.


– Hai là Chức năng: Xóa hồ sơ.


– Ba là Chức năng: Nộp một hồ sơ.


Sau khi chọn Nộp hồ sơ, môt form xác nhận chữ ký số sẽ hiển thị. Anh / chị nhấn chon mục “xác nhận chữ ký số” nếu đơn vị sử dụng chữ ký số hoặc mục “Nộp không xác thực” nếu không sử dụng.
Thủ tục xin Giấy phép lao động trực tuyến


Nguồn: www.workpermit.vn


Để biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc về Chức năng Đăng ký nhu cầu cũng nhưThủ tục xin cấp giấy phép lao động trực tuyến và các thủ tục khác liên quan. Quý khách vui lòng liên hệ:
0904 677 628