Thủ tục Xin Văn bản chấp thuận làm Giấy phép lao động là khâu đầu tiên của quá trình xin Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam một cách hợp pháp. Thủ tục Xin văn bản chấp thuận còn có thể được hiểu là việc các doanh nghiệp, tổ chức thực hiện trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với. Sở lao động thương binh và xã hội thành phố Hà Nội.


Khi đó, Sở Lao động thương bình và Xã hội thành phố Hà Nội sẽ đưa ra quyết định về việc đồng ý hay không đồng ý đối với yêu cầu đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức.


Nếu đồng ý, Doanh nghiệp, tổ chức sẽ nhận được kết quả là Văn bản chấp thuận hay Công căn chấp thuận về việc đồng ý cho phép sử dụng. lao động nước ngoài tại doanh nghiệp, tổ chức từ phía Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố Hà Nội. Nếu không đồng ý, doanh nghiệp, tổ chức sẽ nhận được văn bản trả lời về việc không đồng ý và nêu rõ lý do không chấp thuận từ phía Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố Hà Nội.


Trong quá trình tiến hành thủ tục Xin văn bản chấp thuận hay Công văn chấp thuận đăng ký nhu cầu sử dụng. lao động nước ngoài tại Hà Nội, có 2 trường hợp có thể phát sinh đó là:
Trường hợp thứ nhất: Đối với Doanh nghiệp, Tổ chức lần đầu tiên thực hiện việc nộp hồ sơ và đăng ký thủ tục xin Văn bản chấp thuận hay Công văn chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài tại Hà Nội.


Doanh nghiệp, tổ chức cần thực hiện thủ tục lập và nộp Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tới Sở lao động thương binh và xã hội thành phố Hà Nội theo Mẫu số 1 – Giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.


Trường hợp thứ hai: Đối với Doanh nghiệp, Tổ chức đã từng thực hiện việc nộp hồ sơ và nhận được Văn bản chấp thuận hay Công văn chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài tại Hà Nội.


Doanh nghiệp, tổ chức cần thực hiện thủ tục lập và nộp Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài tới Sở lao động thương binh và xã hội thành phố Hà Nội theo Mẫu số 2 – Giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.


* Để biết thêm thông tin chi tiết và giải đáp thắc mắc về Thủ tục xin văn bản chấp thuận làm Giấy phép lao động tại Hà Nội cũng như Thủ tục xin Giấy phép lao độngcho người nước ngoài tại Việt Nam. Quý khách vui lòng liên hệ:
0904677628


Nguồn: www.workpermit.vn