Từ số liệu phân tích, Cục An toàn lao động cho biết: nguyên do chính yếu của TN lao động là vì sự QL thiếu chặt chẽ của người sử dụng lao động (42,1%), bao gồm cả việc không trang bị đầy đủ trang TB, đồ dùng BHLĐ hợp quy chuẩn, trong khi đó, lý do bắt nguồn từ sự bất cẩn của NLĐ cũng chiếm một mức tương đối cao (17,3%).
Qua thực tế trên cho thấy muốn làm việc đảm bảo an tòan cho người LĐ thực sự đem lại hiệu quả thì trước hết NLĐ phải tự trang bị cho mình ý thức phòng tránh các nguy cơ gây mất an toàn. Không những vậy, chính người lao động yêu cầu phải đề cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về bảo hộ LĐ để có thể từ chối công tác trong những điều kiện không bảo đảm AT. Trường hợp xảy ra tai nạn, NLĐ có căn cứ để y/cầu người sử dụng LĐ thực hiện bồi thường theo đúng qui định của NN và PL.
Cùng vs đó, các chuyên gia an toàn vệ sinh lao động nhấn mạnh vai trò của các CQ quản lý nhà nước. Thông qua các qui định, nghị định và các VB pháp luật, nhà nước đưa ra các biện pháp, chế tài phù hợp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của NSDLĐ. Công tác kiểm tra, rà soát việc thực hiện an toàn LĐ, vệ sinh LĐ trong các nhà máy, xí nghiệp, CS sản xuất cần được diễn ra thường xuyên và chặt chẽ hơn. Hy vọng sự đồng bộ này, tình hình tai nạn lao động trong những năm tới của nước ta sẽ được hạn chế một cách tối đa.
CT Cổ Phần Giáo Dục Việt Nam
Giải đáp: 0902 76 76 63 (Ngọc Trâm)
Thư điện tử: ngoctram@giaoducvietnam.edu.vn
Link: huan luyen an toan lao dong nhom 2 – can bo lao dong